การบำรุงรักษารถยนต์

การบำรุงรักษารถยนต์

การบำรุงรักษา ,การตรวจสอบ  เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ตรวจสอบเอาใจใส่รถก่อนเกิดปัญหา ตรวจสอบเป็นประจำในเรื่องต่อไปนี้

ขณะนี้น้ำมันก็ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ หลายๆท่านที่ติดตั้งก๊าซก็หันมาปรับเปลี่ยนเป็นน้ำมันกันหลายราย แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังต้องใช้รถกันอยู่ดี ฉะนั้นวันนี้จึงนำบทความเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์มาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้รถในเทศกาลท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ


        อาการ              สาเหตุ             การแก้ไข
เครื่องยนต์    
1.สตาร์ทไม่ติด - ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจน้ำมันให้เต็ม
  - วงจรไฟฟ้ามีความชื้น - ใช้สเปรย์ลดความชื้น
  - แบตเตอรี่ไฟหมด - เปลี่ยนแบตเตอรี ใช้สายพ่วงหรือเข็นช่วยสตาร์ท
  - หัวเทียนบอด - ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่
2.เครื่องยนต์ร้อนจัด - ไม่มีน้ำในหม้อน้ำหล่อเย็น - เติมน้ำในถังสำรอง
  - สายพานหย่อน/ขาด - ปรับระดับสายพาน
  - ท่อน้ำรั่ว - เปลี่ยนท่อใหม่
  - ฟิวส์พัดลมหม้อน้ำขาด - เปลี่ยนฟิวส์
3.เครื่องยนต์เสียงผิดปกติ ขับแล้วกระตุก - บกพร่องในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบไฟฟ้า - เปลี่ยนฟิวส์
    รอบเครื่องยนต์ผิดปกติ  เข็มเกย์วัดน้ำมันลงผิดปกติ -หรือภายในเครื่องยนต์ - นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมเพื่อตรวจสอบ
คลัทช    
1.คลัทซ์ลื่นหรือเข้าคลัทช์ไม่สนิท
2.คลัทช์มีเสียงดังขณะเหยียบแป้นคลัทช์
3.แป้นคลัทช์สั่นขึ้นๆ ลงๆ ขณะขับรถ
- บกพร่องในระบบคลัทช์ - นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่เพื่อตรวจสอบ
เกียร์    
1.เกียร์มีเสียงดัง
2.เปลี่ยนเกียร์ยาก
3.ห้องเกียร์มีน้ำมันหล่อลื่นไหลออกมา
- บกพร่องในระบบเข้าเกียร์ - นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่เพื่อตรวจสอบ
พวงมาลัย    
1.พวงมาลัยหนักหรือแกว่งหรือเขาผิดปกติ
2.พวงมาลัยสั่นที่ความเร็วลดความเร็วใดความเร็วหนึ่ง
- ยางแบน
- ระบบเพาเวอร์บกพร่อง
- ล้อหน้าไม่สมดุล
- เติมลมยาง/ซ่อม/เปลี่ยนล้อใหม่
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่เพื่อตรวจสอบแก้ไข
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
เบรค    
1.ไฟเตือนเบรคสว่างขึ้น


2.เบรคแล้วรถปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง
3.เบรคลื่นหรือเบรคไม่อยู่

4.แป้นเบรคไม่คืนกลับ

5.เบรคมือไม่ทำงาน
- ผ้าเบรคสึกหรอมาก
- มีปัญหาในระบบเบรค
- น้ำมันเบรคต่ำเกินไป
- ปรับระดับเบรคไม่เหมาะสม

-
ชิ้นส่วนบางอย่างชำรุดเสียหาย
- ปรับระดับเบรคไม่เหมาะสม
- มีวัสดุติดขวางที่แป้นเบรค
- ระบบเบรคมีปัญหา

-
ปรับเบรคมือไม่เหมาะสม
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม   - นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม - ใช้เท้างัดแป้นเบรค นำวัสดุที่ขวางออก
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
ยาง    
1.ดอกยางตรงกลางล้อสึกหรอมากกว่าขอบทาง
2.ดอกยางตรงขอบสึกหรอมากกว่ายางกลาง
3.ดอกยางสึกหรอข้างใดข้างหนึ่ง
4.ดอกยางเป็นบั้งๆ
- เติมลมยางมากเกินไป
- เติมลมยางน้อยเกินไป
- มุมแนวตั้งของยางไม่ตรง
- แนวของยางไม่ขนานกับแนวเคลื่อนที่ของรถ
- ปรับระดับลมยาง
- ปรับระดับลมยาง
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
ระบบไฟฟ้าต่างๆ    
1.ไฟเตือนระบบไฟฟ้าต่างๆ สว่างขึ้นไม่ยอมดับ
2.หลอดไฟขาดบ่อย หรือต้องเติมน้ำมันกลั่นในแบตเตอรี่บ่อยมาก
3.ไฟไม่สว่าง ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน


4.กระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน
- แบตเตอร์รี่มีปัญหา
- ระบบควบคุมไฟฟ้าไม่เหมาะสมหรือกูเลเตอร์ผิดปกติ
-หลอดขาด
- ฟิวส์ขาด
- รีเลย์เสีย
- ชิ้นส่วนบางอย่างมีปัญหา
- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม

- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม

- ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่
- นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม
-นำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมตรวจสอบแก้ไข

1.น้ำมันเชื้อเพลิง ควรเติมเต็มถังอยู่เสมอ น้ำมันก้นถังจะสกปรกและเกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์
2.น้ำมันหล่อลื่น ควรมีระดับที่ใกล้กับขีดบนของก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นอย่าเติมจนเกินขีดบน
เพราะอาจส่งผลเสียหายกับซีลแหวนกันน้ำมันและปะเก็นต่าง ๆ
3.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ เติมให้ถูกต้องตามคู่มือรถยนต์
4.น้ำหล่อเย็น (น้ำผสมน้ำยา) ในถังสำรองควรอยู่ในระดับ ของขีดที่กำหนดเสมอ
5.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องอยู่ระหว่างขีดต่ำสุดและสูงสุด
6.ที่กรองอากาศ ควรเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่ผู้ผลิตรถกำหนดยกเว้นรถใช้งานบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก
ควรเปลี่ยนที่กรองอากาศเร็วขึ้น
7.รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (มีเพลารางลิ้นอยู่ด้านบนของลูกสูบ) ต้องเปลี่ยนสายพานขับ
ตามที่ผู้ผลิตกำหนดมิฉะนั้นหากสายพานขาด เครื่องยนต์เสียหายมาก
8.ควรทดสอบเบรกเท้าทุกวันระดับน้ำมันเบรกควรเติมถึงระดับที่หนังสือคู่มือรถกำหนดอยู่เสมอ ปรับระดับเบรกมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับตั้ง หรือเปลี่ยนผ้าเบรก ให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น ถ้าไฟเตือนที่แสดงสภาพของเบรกสว่างขึ้นต้องนำรถเข้าตรวจสอบกับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถทันที
9.ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่งที่ขับขี่ สามารถมองเห็นได้ไกลเพียงพอและไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้ถนนรายอื่น และอยู่ในสภาพที่ดีมีความสว่างที่สม่ำเสมอไม่สกปรก
10.ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรก และไฟทุกประเภทของรถ ต้องอยู่ในสภาพที่สว่างและทำงานได้ถูกต้อง
11.ที่ปัดน้ำฝนต้องใช้งานได้ดี และเติมน้ำในถังน้ำล้างกระจกให้เต็มเสมอ
12.ยาง ตรวจสอบความดันลมยางให้อยู่ในอัตราที่คู่มือรถกำหนดตรวจสอบการสึกหรอมากให้เปลี่ยนยางใหม่ แต่ถ้าการสึกหรอของยางตามแนวขวางและตามแนวยาวไม่สม่ำเสมอ อาจมีกลไกในการขับเคลื่อนบางอย่างบกพร่อง ให้นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการหรืออู่รถเพื่อตรวจสอบ
13.ระบบพวงมาลัย ทดสอบความฟรีและความหลวมหากระยะฟรีเกิน 1 นิ้ว ถือว่าผิดปกติ ควรรีบแก้ไข เพราะจะลุกลามทำให้ยางสึกหรอเร็ว และส่งผลต่อเฟืองท้ายโดยตรง
14.สภาพโช้กอัพ ให้ตรวจสอบสภาพการรั่วไหลของน้ำมัน
15.นำรถเข้ารับการตรวจสอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์ส่วนควบ และชิ้นส่วนต่างๆ จากช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการหรืออู่รถตามระยะเวลาที่คู่มือรถกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
16.ศึกษาและทบทวนวิธีใช้อุปกรณ์ของรถ ตามคู่มือรถให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ได้ อย่างถูกต้องและทันท่วงที


                                         สัญญาณบอกอาการรถ...ควรแก้ไขก่อนนำไปสู่...อุบัติเหตุ   ขอบคุณ : ข้อมูลจาก  นานาสาระการบำรุงรักษารถยนต์  http://www.car2pitlok.com
view